S’ha aprovat inicialment l’Ordenança Municipal Reguladora de la Utilització Temporal o Esporàdica d’Edificis, Locals i Instal·lacions Municipals

S’ha aprovat inicialment l’Ordenança Municipal Reguladora de la Utilització Temporal o Esporàdica d’Edificis, Locals i Instal·lacions Municipals.

Anuncio sobre la Aprobación inicial Ordenanza Reguladora

caValencià