Anunci de l’Ajuntament de Càrcer sobre la convocatòria de les ajudes per als llibres escolars en educació infantil ,segon cicle i batxillerat 2023-2024

Anunci de l’Ajuntament de Càrcer sobre la convocatòria de les ajudes per als llibres escolars en educació infantil ,segon cicle i batxillerat 2023-2024

ANEXO II DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANEXO III MANT TERCEROS

CONVOCATORIA AJUDES LLIBRES 2024

ANEXO I SOLICITUD

caValencià