LES “RASTRERES” I LA “PROCESSÓ DEL FAROLET DE PIMENTÓ” DECLARADES FESTES D’INTERÉS TURÍSTIC LOCAL

Càrcer està de celebració, donat que les festivitats de les “Rastreres” i la “Processó del Farolet de Pimentó” han obtingut el títol honorífic de Festes d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana, atorgades per la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme.

Dues festes que porten celebrant-se en la localitat de Càrcer des de temps immemorials i que el poble sent com a dos símbols d’identitat propis. Dues festes, úniques i singulars, per la seua tradició popular, el seu caràcter lúdic-festiu, la gran participació ciutadana e intergeneracional que implica la seua celebració, les seues possibilitats a nivell turístic, la seua presència dins del calendari festiu del municipi, els seus valors implícits en quant al reciclatge i la reutilització de recursos…

Dos títols que ens ajudaran a donar a conèixer el poble de Càrcer i la seua tradició festera a tota la Comunitat Valenciana i al món!

caValencià