Biblioteca

Inaugurada pel vicepresident de l’Excma. Diputació de València, Sr. Eugenio Pérez Misfud.
Càrcer, 24 d’abril de 1999.

Condicions d’ús

L’accés a la Biblioteca Municipal és lliure i gratuït, però cal tenir el carnet d’usuari de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública per a utilitzar alguns dels seus serveis, allí podràs gaudir.

Serveis que oferim:

– Consulta en sala

– Espai infantil, juvenil i adult

– Informació i referència

– Préstec i devolució del fons bibliogràfic

– Desiderates

– Hemeroteca

– Ofimàtica, Internet i Wifi

– Activitats de foment i animació lector (presentació de llibres, contacontes, projeccions de documentals, tallers…)

– Clubs de lectura

Si tens qualsevol dubte, acudeix a la biblioteca per informar-te. 

T’esperem!

 

Silvia Torres Fontecha

Arxivera i Bibliotecària de Càrcer

Tlf: 617 74 73 10 | 962 58 00 16

C/ Casto Momblanch, 16 | Plaça Comunitat Valenciana, 2

46294 – Càrcer, València