S’ha aprovat inicialment la Modificació de l’Ordenança Rural d’Usos i Costums d’Aplicació al terme municipal

S’ha aprovat inicialment la Modificació de l’Ordenança Rural d’Usos i Costums d’Aplicació al terme municipal.

06. PROJECTE DEFINITIU ORDENANÇA RURAL

Anuncio BOP inicial

caValencià