Convocatoria per a participar en els procesos selectius de llocs de treball equip docent del Taller Ocupació Càrcer Verd 3ª Edició

Convocatoria per a participar en els procesos selectius de llocs de treball equip docent del Taller Ocupació Càrcer Verd 3ª Edició.

EXPEDIENT: FOTAE 2023/1/46.

ANNEX I

Curriculum

FOR0311E_ SOL.LICITUD Talleres_Sol_20220714

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DELS PROJECTES DE TALLERS D

caValencià